Hjem / Nyheter / Velkommen til ny sesong (2002)

Velkommen til ny sesong (2002)

Skrevet

En ny håndballsesong er i gang, og vi ønsker små og store velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie. Nye spillere er også hjertelig velkommen til oss. Håndball er populært og antall spillere øker stadig. I år spiller vi med 16 lag i region-/kretsserien

Drakter:
Draktsett holdes av klubben. OBS! Skal kun brukes i kamp. Spillerne må selv ordne seg med ball, innesko og knebeskyttere. Klubben har avtale med Comet Sport, 20%.

Treningstider:
Vedr. treningstimer i hallen har vi i år fått 21 timer, samt 8 timer i treningssalen og aerobicsalen/styrkerom. Det er få timer fra kl. 17:00 og på torsdager har vi hele hallen til kl. 22:00. Dette bør vi se oss veldig fornøyd med. Sportslig Utvalg har fordelt timene på alle lag og det er i år lagt veldig opp til samarbeid mellom lagene. I tillegg får J-14, J-15, J-16 og J-17 tilbud fra Family Sport.

Håndballotteri:
Blir utdelt i løpet av september, med betalingsfrist 20.12.

Tilsynsvakter:
Klubben får tildelt ett antall helgevakter i løpet av sesongen. Disse blir fordelt mellom lagene, 1 – 2 dager pr. lag. Arrangementsansvarlig pr. lag får beskjed om helg og fordeler timer på «sine» foreldre.

Dugnader:
Når det er kamper i «vår» hall, må vi stille med folk i sekretariatet (2), kaffesalg (2) og billettsalg (1). Disse vaktene blir fordelt mellom lagene, oftest til de som har kamp i denne tiden. Arrangementsansvarlig får oversikten og fordeler. Er tatt høyde for èn dugnad pr. lag utover dette.

Sekretariatskurs:
Blir gjennomført i september (1 time). Obligatorisk for nye foreldre. Kommer info om dette.

Håndballskolen:
Lillestrøm håndballklubb’90 inviterer alle jenter født i 1995 til å delta. Oppstart planlegges å bli Torsdag 19. september kl. 18.00 Pris: Kr 250,- pr. halvår inkludert håndball og T-skjorte. Invitasjoner vil bli delt ut på skolene i nærområdet.

Cuper:
Klubben deltar på to fellescuper i løpet av sesongen, èn i august (i nærområde) og èn i april/mai (overnattingscup). Cuper utover dette dekkes av hvert enkelt lag.

Vi har denne sesongen (2003) besluttet å være teknisk arrangør for en stor internasjonal fotball/håndballturnering i uke 27. Dette får dere snart mer informasjon om, følg også med på http://www.week27.com.

Dommerkurs:
J-15 blir automatisk meldt på dommerkurs. Både for å få økt spilleforståelse og kanskje rekruttere dommere til klubben. Vi må hvert år ha et visst antall dommere i forhold til antall lag vi melder opp i serien. PS! Kompensasjon for dommere: kr 2000,- utbetalt etter sesongslutt, kr 2000,- i utstyr fra Umbro`s katalog pr sesong, dommerutstyr, samt «lønn» pr dømte lag. Foreldre er også velkommen…

Medlemskontingent /Treningsavgift:
Disse er obligatoriske og må være betalt for at deres barn skal få spille håndball (husk å føre opp for- og etternavn på deres barn ved bruk av telegiro/nettbank!). Enkelt medlemskap bør alle i familie ha som medlemmer i klubben, dette vil også bidra positivt når kommunen gir tilskudd i klubben.
Medlemskont.: Forfall 15.11. Treningsavg.: Forfall 15.10 og 15.02. Giro deles ut til jentene.

Lisens:
Forsikring som er pålagt av håndballforbundet. Alle over 13 år, forfaller 01.09. Til de som tidligere har betalt lisens kommer denne i posten direkte fra Norges Håndballforbund. Nye spillere som ikke har betalt lisens tidligere, får giro fra hovedlagleder. Til de som fyller 13 år i løpet av 2003, så må denne betales innen 01.01.03. Giroer blir delt ut til J-12 i oktober.

Vi ser frem til en ny sesong sammen med dere alle sammen.

Håndballhilsen fra styret

Top