Hjem / Nyheter / «Folkeskikk på sidelinjen» – Klubben går proaktivt ut.

«Folkeskikk på sidelinjen» – Klubben går proaktivt ut.

Skrevet

Til alle foresatte i LHK-90                                      Lillestrøm 15.10.04

 

” Folkeskikk på sidelinjen”

 

Vi har vel alle fått med oss den meget viktige debatten i RB-sporten de siste ukene om dommerhetsen, holdninger og adferd som er totalt uakseptable for voksne ledere og foresatte i barne- og ungdomsidretten.

 

Vi bør alle være lei oss på idrettens vegne over at noen kan oppføre seg slik.

 

Slik oppførsel er brudd på alle de verdier som idretten selv ønsker å leve etter;

glede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Vi har ingen rapporter på at noen i LHK-90 har vært fremtredende i slike episoder. Hverken fra lagleder benken eller fra tilskuerplass.

 

Vi i klubbledelsen tar sterk avstand fra slik oppførsel og oppfordrer alle til å bidra positivt med å gi alle dommerne den respekt de fortjener. Vi som idrettsgren er helt avhengig av disse kamplederne for at det i det hele tatt kan bli gjennomført kamper.

 

Vi som klubb er avhengig av rekruttering til dommerrollen. Mange av de yngste dommerne i klubben er kun 16/17 år. De trenger masse oppmuntring og støtte fra alle involverte. Ingen dommere, ingen lag, ingen klubb.

 

Hvis andre den respekt som du selv forventer !

 

 

Med sportslig hilsen

for Styret i LHK-90

 

Odd Granerud

Leder LHK-90

 

Kopi; Dommere, trenere og ledere i klubben

Top