Hjem / Nyheter / Hjelp, spilleren min er skadet!

Hjelp, spilleren min er skadet!

Skrevet

Slik behandler du en akutt skade
Enten du er trener, lagleder eller spiller: Lær deg Price-metoden – tommelfingerreglene for akutt skadebehandling. – Husker du hva Price står for, husker du også hva du skal gjøre når en på laget er skadet, sier idrettslege Bredo Knutzen ved Friskvernklinikken i Asker.

På et skadeseminar på Idrettshøgskolen i regi av Akershus Idrettskrets forklarte den tidligere landslagslegen nærmere hva Price står for. Det følgende er basert på hans foredrag og en artikkel av Hege Sneis Jensen på Lørenskog Håndballklubbs hjemmeside.

– Hva er PRICE?

1. P for protection: Beskytt skaden og utøveen
2. R for rest. Hvil spiller og skadested etter at skade har oppstått.
3. I for ice. Kjøl ned skadestedet, ikke lenger enn 15 min.
4) C for compression. Forbind, sett på kompresjon på skadestedet. Trykkkbandasje kan sitte på inntil et par døgn.
5. E for elevation.Hev skadestedet 30 cm over hjertehøyde.

Vanlige spørsmål rundt skader på håndballbanen:

1: Hva gjør jeg ved en akutt skade?

Hev skadet del over hjertets høyde. En kjemisk ispose eller et håndkle fyllt med knust is plasseres på skade-stedet. En elastisk bandasje surres først et par ganger rundt skade-stedet for å hindre at isen kommer i direkte konatkt med huden. Bandasjen surres så rundt isen og fast hardt til skaden i 15 minutter. Det er viktig å få på trykkbandasjen så fort som mulig da blødningen stanser som regel etter 6-8 min.

– Hvor lenge skal man ise og bruke kompress ?

Etter en 15min bør isen og kompress fjernes. Hvor lenge en velger å benytte seg av is som lindring er avhengig av smertene. Trykk bandasjen bør bindes på noe løsere for å hindre hevelse etter de første 15 minuttene. Trykkbandasjen bør så sitte på de to første døgnene.

– Er det farlig å ise for lenge?

Ja. Overdreven ising uten noe mellom is og hud kan føre til frostskade, hevelse, smerte og vevs skade. Om du ikke får tilbake full følsomhet etter et par timer etter avslutettet ising bør du kontakte lege.

– Hvordan beskytte den skadede kroppsdelen ?

Støttetende bandasje av ulikt slag og ortoser kan redusere stress, hindre smertrefull rørelse, kontollere hevelsen og hindre nye skader. Ulike ortoser er effektive for å gi skadeområdet beskyttelse. De er behaglig å bruke og lett å ta av og justere.En enkel metode for å beskytte den skadede delen er å teipe/spjelke den fast til kroppsdelen ved siden av som ikke er skadet med bandasje, teip, skjerf eller håndklær. Slike bandasjer bør ikke være for stramme da dette kan stoppe blodtilførslen.

-Hvorfor bør man ikke benytte seg av varme?

Man bør ikke benytte seg av varme eller massasje for å behandle skade-stedet i akutt fasen når det er hevelse og smerte. Etter 48 timer kan det være gunstig. Varmebehandling før dette vil føre til økt blod gjennomstrømnig, blødning og hevelse. Derfor er varme ikke gunstig i den akutte fasen. Varme vil senere( etter 48 timer) brukes for å løse opp musklaturen og øke blodgjennomstrømningen som igjen stimulerer tilhelningen.

Hvorfor behandle skader med is og kompress ?

Å ise ned en skade med benyttelse av kompress i løpet av de første 48 timene vil øke tilhelningshastigheten og dermed få deg raskere i gang med spill.

Is og kompress på skadestedet vil føre til at kapillærene i muskalturen trekker seg sammen slik at blodgjennomstrømmning minker. Is vil føre til at smertefølelsen minker da smerte reseptorene i musklaturen sender færre signaler til hjernen. Smertelindring er den viktigste effekten til ising ,mens trykkbandasje er det som mest effektivt reduserer en blødning og dermed også hevelse.

– Når iser man og bruker kompress ?

Så fort som mulig etter skade. For hvert minutt som går uten trykkbanasje og is blir blødningen større. Denne fase varer mellom 24 og 48 timer. Om det fortsatt er tegn på at hevelsen ikke stopper etter 48 timer bør du kontakte en lege.

– Hva gjør jeg om noen ikke puster?

Du må bruke ABC-hjerte-lunge-redning. Husk de tre tingene AB og C står for.
A Frie lyuftveier, B Pusting, C Sirkulasjon. Er du alene om førstehjelpen, gi den skadede førstehjelp i form av to 2 pust, deretter 15 kompresjoner (trykk, på brystet) Gjenta. Er dere 2 personer: Ta 1 pust, 5 kompresjoner. Få noen til å tilkalle lege.

– Hva gjør jeg hvis noe brekker?

-Price gjelder her også. Sørg for atskadet kroppsdel holdes i ro. Hold den den skadedede i ro. Spelking kan være et alternativ.Reponering, det vil si å sette på plass, kan også være aktuelt, men som regel kan lege tilkalles og være på plass før det er behov for det.

– Hva bør jeg alltid ha med meg på trening og kamp?

– Førstehjelputstyr i form av elastisk bind, 5 og 10 cm brede, ispakninger, plaster og bandasjer, idrettstape, trekanttørkle, enkeltmannspakning, glem ikke saks.

– Hva med medikamentbruk?

– Som ledere holder vi oss til PRICE. I tillegg bruker vi i idretten av og til paracet og antiflammatoriske medikamenter som voltaren. Lite annet. Spør alltid den skadede om han er allergisk overfor det Paracet (en del er sensitive overfor lignende preparater som Dispril, Ibux etc). Overlat ellers medikamentering til lege og helsepersonell.

Lege Bredo Knutzen og hans kollega, tidligere høydehopper og landslagstrener, fysioterapeut Terje Totland, uttalte på seminaret på Idrettshøgskolen, som ble holdt i oktober 2004 for idrettsledere i Akershus, at man kan gjøre mye for å forebygge et lengre skadeabrekk om man husker å benytte seg av PRICE-metoden når en skade oppstår på idrettsarenaen.

Husk også å få sekretariatet til å rapportere en skade på kamprapporten og sørg for at dommer underskriver. Det kan spare spilleren for ekstra-arbeid hvis skaden er av en slik karakter at den krever medisinsk oppfølging og kan utløse forsikringsutbetalinger.

Her er mer om hva PRICE står for:

P rotection(beskyttelse)
Med Protection menes beskyttelse av skade området mot nye skader. For eksempel kan det benyttes krykker, spjelking og polstring ved skade i armer og ben for å avlaste, minske smerte og hindre nye skader ved transport til sykehus. Nakkekrage kan benyttes ved mistanke om skade i nakkeregionen eller fatle ved skade i skuldrene og armer.

R est(ro/hvile)
Med Rest menes ro og hvile for å hindre nye skader samt for å få en optimal tilhelning av skaden.

I ce(is)
Med Ice menes is for primært minske smerter. Nyere forskning viser at blødningen varer bare 6-8 minnutter og siden ising gir en langsom nedkjøling av musklaturen er is alene ikke godt nok for å redusere en blødning.

C ompression(kompresjon)
Med Compression menes kompresjon som legges på skade-stedet slik at blødning og hevelse minker. Dette er den viktigste delen av P.R.I.C.E.S. Kompresjon bør legges på så hurtig som mulig etter skade. Kompresjon er viktigere en is når det gjelder å minske blødning og hevelse viser nyere forskning

E levation(hevelse av skadeområdet)
Med Elevation menes heving av skade-stedet minst 30 cm over hjertehøyde slik at graviditasjonen fører væske og blødning bort fra skaden. Legg f. eks gjerne det skadde beinet på en stol eller på en pute i sofaen når du kommer hjem. Denne behandlingen er spesielt effektiv de to første døgnene. Slik kan man minske hevelsen. En bør stå så lite som mulig de to første dagene etter skade i beina.

S upport (beskyttelse mot nye skader om det er mulig å forsette spillet)
Med Support menes beskyttelse der man for eksempel har blitt utsatt for et mindre ankel-overtråkk og spilleren kan fortsette med beskyttelse ved hjelp av teiping eller annen ankelstøtte.

Top