Hjem / Nyheter / Til alle tilknyttet håndballfamilien

Til alle tilknyttet håndballfamilien

Skrevet

Noen tips om Fair play

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!


Alle tilknyttet håndballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Norges Håndballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte m.m. engasjerer seg og bidrar til at vi har et håndballmiljø

preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:

• Vise respekt og toleranse for hverandre

• Alle er like verdifulle

• Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing

• Respektere dommerens avgjørelser

• Skape et fellesskap som inkluderer alle

• Lagspill krever god samarbeidsevne


Til trenere og ledere:

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette fair play-ånd.

Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar at spillerne forstår:

• Betydningen av dommerens situasjon og funksjon

• At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie

• Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser

• At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk

• Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet

Til deg som spiller

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette fair play-ånd.

Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

• Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater

• Unngå stygt spill og filming

• Skap trygghet og god lagånd på banen

Fair play-ånden skal vokse fram ved:

• Å trene og spille kamper med godt humør

• Å behandle motstanderne med respekt

• Å hjelpe skadet spiller uansett lag

• Å takke motstanderen etter kampen

• Å ikke kjefte på andre

: Til foresatte, foreldre og besteforeldre


Foresatte, foreldre og besteforeldre er en meget viktig ressurs for norsk håndball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i håndballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

• Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge

• Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i håndballmiljøet

• Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt

• Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

• Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

• Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte spillers mestring har også stor betydning

Top