Hjem / Nyheter / Sportslig utvalg sesongen 2007/2008

Sportslig utvalg sesongen 2007/2008

Skrevet

Nytt sportslig utvalg klart
Sportslig utvalg for sesongen 2007/2008 kommer til å bestå av en kvinne og tre menn. – Vi konstituerer oss på et møte førstkommende torsdag. Da blir det også klart hvem som blir sportslig leder, sier styremedlem Linda Næss Solheim.

Sportslig utvalg er ett av klubbens desidert viktigste organer. Utvalget har ansvaret for den sportslige utviklingen i klubben.

Medlemmene legger planer og føringer for det sportslige arbeidet, legger til rette for utvikling på spiller- og lagnivå og har ansvaret for å følge opp klubbens trenerapparat.

I 2007/2008-sesongen kommer utvalget til å bestå av Svein Risberget, Jon Dobloug, Hans Bjerte Bøe og Linda Næss Solheim. Hans Bjarte og Linda er nye, de andre var med i fjor også.

– Vi er glade for at sportslig utvalg endelig er på plass og at de vi har spurt har sagt ja. Vi har folk som er flinke på det sportslige planet. Det er viktig å ha dem med, sier Linda, som samtidig takker det gamle utvalget for arbeidet det nedla i fjor.

Sportslig utvalg kommer til å ha sitt første møte i siste uke av september. Da blir det fordelt roller og det skal utnevnes en leder for utvalget.

Top