Hjem / Nyheter / LHK-90 med initiativ overfor kommunen

LHK-90 med initiativ overfor kommunen

Skrevet

Önsker hjertestarter i Skedsmohallen

– Så mange som det er i Skedsmohallen i löpet av en uke, både unge og eldre, mener vi at det er viktig at det kommer på plass et hjertestarter-apparat, sier hovedlagleder og styremedlem Kristin Öiberg Lund.

Lilleström HK har nå tatt et initiativ overfor Skedsmo kommune for å få utplassert et apparat i det som er kommunens storstue når det gjelder innendörsidrett.


Klubben önsker også at et antall personer, hallbetjenter og forskjellige leietakere, får oppläring i bruken, slik at apparatet kan utgjöre en trygghet for de mange menneskene som i löpet av en uke oppholder seg i Skedsmohallen, enten for å utöve eller se på idrett, eller for å delta på helt andre typer arrangement.


Det var på siste styremöte at klubben – som en av hallens störste leietakere . vedtok på forslag fra Kristin å henvende seg til Skedsmo kommune. Bakgrunnen er de mange og stadige oppslagene i mediene om barn, ungdom og sågar topptrente idrettsutövere som har falt om med hjertestans på idrettsbanen og i idrettshaller. Flere, helt ned i 10-13 års alderen, har også mistet livet som fölge av at de ikke er blitt tatt under behandling raskt nok.

– LSK tar dette på alvor og kjøper inn flere, som plasseres både på Åråsen og i den nye hallen, forteller Kristin.


Hun mener det er like viktig i Skedsmohallen som uken gjennom huser et stort antall mennesker. I forbindelse med arrangementer og turneringer kan det väre over 1000 mennesker i hallen i löpet av en dag eller en helg.


Linda Solheim, styremedlem med ansvar for arrangement og kontakt med kommunen, har snakket med lederen for park og idrettsavdelingen i kultursekotoren, Anne-Marie Madsveen.


– Hun sa hun hadde forståelse for behovet og at hun ville ta med saken videre. Det skal väre et möte med det förste. Jeg forstod det slik at hun ville ta opp saken der, sier Linda og fremholder at hun og LHK-90 vil fölge opp saken med kommunen og dytte på så langt det er mulig for å få dette til.


Også Norges Idrettsforbund er opptatt av hjertestarter-saken og få flest mulig hjertestartere ut på idrettsarenaene. Forbundet har et samarbeid med produsentene og reklamerer på sine hjemmesider for at klubber kan henvende seg for å söke hjelp og opplöäring i anskaffelse og bruk av slike apparater. For klubben, lederne og de frivillige som er med på arrangementene i hallen, handler det nemlig om trygghet. Og til syvende og sist om å redde liv. Se artikkelen her for smarbeidet som er inngått mellom RÖN og NorAid.

Top