Hjem / Nyheter / Styret informerer:

Styret informerer:

Skrevet

Slik er spillerne våre forsikret

Spilleren er forsikret for skader under trening og i kamp. Men hvordan er reglene? Og dekker du selv eller klubben egenandelen. Her informerer hovedlagleder og styremedlem Kristin Öiberg Lund om hva som gjelder.

Dekker klubben kostnader som spillere har i forbindelse med skader?

Vi har hatt et par-tre henvendelser med forespørsel om klubben dekker kostnader i forbindelse med at spillere skader seg. For selv om spillerne er forsikret, er det en egenandel.

LHK-90 er tilsluttet NIF (Norges Idrettsforbund) og det innebærer bl.a at alle våre spillere, til og med.det året de fyller 12 år, er forsikret i en barneidrettsforsikring i NIF. Denne forsikringen innebærer at foresatte selv må dekke kostnader opp til 500,- (egenandelen er altså 500;-).

Spillere, fra jan.det året de fyller 13 år, må løse lisens, og velger da selv å tegne forsikringsavtalen lise eller lise pluss. Egenandelen er her 1000,- (2000,- ved behandling ved private sykehus/klinikker). Vilkårene/forsikringsytelsene for lise og lise pluss står på baksiden av lisensskjemaet.

Vi, i det nåværende styret, var usikre på hvordan praksisen har vært i klubben i forhold til å dekke kostnader som forsatte har i forbindelse med skader som spillere får på trening eller i kamp, og vi ville gjerne fatte et vedtak sånn at alle kan vite hva de skal forholde seg til. Jeg tok derfor kontakt med Karin Hansen, daglig leder i RØN, for å høre om RØN kunne gi oss noe innspill på hva som er den gjeldende praksisen i andre klubber. Og hun viste til at praksisen i de aller fleste klubber er at foresatte selv dekker egenandelen. Med bakgrunn i dette fattet styret derfor et vedtak om at LHK-90 ikke dekker egenandelen i forbindelser med skader som spillere får på kamp eller trening.

Jeg minner også om at når en skade skjer i en kampsituasjon skal det i tillegg til å fylles ut skadeskjema også påføres kamprapporten at det har vært en mulig skade i kampen.

Så til laglederne: Det er lurt å ha et skadeskjema liggende i førstehjelpsskrinet – så har en det alltid tilgjengelig dersom uhellet er ute.

Top