Hjem / Nyheter / Årsmøtet 2008

Årsmøtet 2008

Skrevet

Hederspris til Lise Rydje
På årsmøte onsdag 12. mars ble Lise Rydje tildelt LHK-90 sin hederspris. Hun har hatt mange verv i klubben og blir omtalt som en handlekraftig og viljesterk person, med stort pågangsmot og innsatsvilje.

I pkt. 4.13.7 i Klubbhåndboka gis styret en mulighet til å framheve ekstra innsatsen til enkelt personer i klubben.

Som det står i Klubbhåndboka: ”Hederspris kan tildeles annet hvert år. Hedersprisen gis til en person som over lengre tid har bidratt vesentlig i henhold til LHK-90`s visjon”.

Lise har hatt mange verv i klubben og bidratt med mye. Hun har vært hovedlagleder (2001/02), leder (2002/03), trener, lagleder, aktiv med i arrangementskomiteèn for landskamper, allidrettsgrunnlegger, loppetassgeneral, guttelagspådriver nr.1 i klubben

Prisen består av en bordklokke i stein med inngravert navn + et æresmedlemskap for seg selv og sin familie. Dette innbærer evigvarende medlemskap uten innbetaling av medlemskontigent.

Personer som tidligere har mottatt prisen er:
Anne Berit Martinsen, Hans Kjærnet, Vidar Andersen, Ivar Gundersen, Kari Ø Larsen, Wenche Kristoffersen, Petter Nordeng og Dag Sandberg.

Top