Hjem / Nyheter / Bakgrunnen for Dugnad Sneglefanger`n 2008

Bakgrunnen for Dugnad Sneglefanger`n 2008

Skrevet

– LHK-90 trenger penger
Grunnen til at vi i år valgte å selge «Sneglefanger`n» var så enkel som at LHK-90 trenger penger og vi tradisjonelt har hatt en salgsdugnad i året, skriver klubbleder Svein O. Solberg. Her forklarer han hvorfor valget i år falt på «Sneglefanger`n». 14. august er det avhentingsdag for alle som ikke har hentet fangerne sine.

– Grunnen til det var gode inntjeningsmuligheter for LHK-90 og vi i styret mente at det burde være en overkommelig oppgave å selge 7 stk av «Sneglefanger`n». Vi har tidligere år solgt kakebokser, dette salget reagert våre medlemmer negativt på, så derfor valgte vi en annen vri i år.

Årets sommer har heldigvis for de fleste av oss vært flott, den har vært tilsvarende kritisk for Iberiasneglen, den overlever ikke så høye temperaturer som vi i år har opplevd i juli mnd, derfor har den heller ikke vært så synelig i år som den var i fjor. Uheldigvis for oss…

Finnes det Iberia snegler i Lillestrøm?

Vi har hørt utsagn om at disse sneglene ikke finnes i Lillestrøm, det er feil. Det er mange som har snegler i hagen, flere av de som har kjøpt forteller om «fangst» i fellene. Sneglene er mest aktive om natten når det er kjøligere i luften.

Økonomi

LHK-90 har vært prisgitt en god økonomi i flere år, tidligere styrer og økonomi grupper har jobbet veldig bra i mange år, vi har hatt bra med sponsoravtaler og sist, men ikke minst vi har hatt spilleautomater på Strømmen Storsenter. Disse spilleautomatene har gitt LHK-90 en årlig inntekt på ca kr 150.000,- hver år, dessverre for oss ble disse inntektene stoppet når automatene ble fjernet. På bakgrunn av dette må vi som klubb finne andre inntektskilder, vi har fått økt våre sponsor inntekter, men bortfallet av automatinntektene merkes godt.

På grunn av bortfallet av automat inntektene og at vi i 2007 ikke gjennomførte en «salgsdugnad» gikk LHK-90 ca kr 250.000,- i underskudd i 2007, det kan ikke fortsette. Derfor ble salgsdugnaden med «Sneglefanger`n» satt i gang. Salget vil tilføre LHK-90 kr 93.750,- kjærkommende kroner.

Hva bruker så LHK-90 sine penger på?

Den største utgiftsposten LHK-90 har er baneleie til Skedsmo Kommune og andre idrettslag som vi leier haller av, vi bruker ca kr 150.000,- pr. år på dette. I tillegg kjøper vi nye drakter hvert 3 år, dette henger sammen med at vi har 3 års sponsoravtaler. En annen utgiftspost er godtgjøring til trenerne, det er ikke klubbenes marked når det gjelder trenere, vi må yte en godtgjøring for å få trenere til klubben. LHK-90 har hatt som målsetting at vi skal ha eksterne trenere fra 12 år og oppover, hvis vi skal opprette holde dette, så må vi bruke noen kroner på trenere. I tillegg kommer påmeldingsavgifter til serie og cuper, leie av buss i forbindelse med fellescup, innkjøp av forbruksmateriell og utstyr til alle lag. Pengen har nok av bein å gå på….

Kan vi kjøpe oss fri fra salgsdugnaden?

Nei, du kan ikke kjøpe deg fri fra denne salgsdugnaden. Vi har alt bestilt «Sneglefanger`n» til dere alle, så denne gangen kan du ikke kjøpe deg fri. Ved neste salgsdugnad vil vi vurdere om vi skal tilby dere å kjøpe dere fri, mange har henvendt seg til oss med ønske om å kjøpe seg fri, og dette vil bli vurdert neste gang.

Håper denne informasjonen kan være til nytte med tanke på salget av «Sneglefanger`n», alle inntektene går tilbake til ditt barn!

Utdeling av «Sneglefanger`n» til de av dere som ikke har hatt anledning til å hente vil være førstkommende torsdag 14. august fra 17:30 – 19:00 på styrerommet i Skedsmohallen.

Top