Hjem / Nyheter / Innkalling ekstraordinært årsmøte

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Skrevet

Styret kaller inn til ekstraordinært styremøte i Lillestrøm HK-90 17. juni på møterom 4 i Skedsmohallen.


Styret vil fremsette forslag om ny modell for valg av verv til styrer og utvalg for å møte klubbens mål for fremtidigen.

Leder og et styremedlem har også bedt om å få fratre pga. arbeidssituasjonen.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle innkomne forslag

$1a – Forslag til ny modell for valg til styrer og utvalg

5. Valg

$1a – Ett styremedlem for en periode på 2 år.
– Styreleder

ESSSaksliste med sakspapirer, herunder valgkomiteens innstilling, vil foreligge senest en uke før møtet.

Valgkomiteens innstilling


Organisasjonsplanen

Med vennlig hilsen

Styret v/

Erik H. Sønstelie
LederLillestrøm Håndballklubb

Postboks 138,
2001 Lillestrøm
Telefon 90548977

Top