Hjem / Nyheter / Ny leder og ny organisasjonsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17.juni

Ny leder og ny organisasjonsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17.juni

Skrevet

Erik Sønstelie har etter mange års engasjement i klubben trukket seg som leder. Han har vært klubbens web ansvarlig, leder av sportsligutvalg og det siste halvannet året, leder i styret. Erik har valgt å trekke seg både fordi han har et jobbengasjement på Lillehammer og at hans datter har gitt seg med håndball.

På ekstraordinært årsmøte 17. juni ble Nina Smedstad valgt som ny leder for Lillestrøm HK-90. Hun hadde styreverv som arrangementsansvarlig frem til årsmøtet. Nina har to døtre som begge spiller håndball i klubben og ser frem til å jobbe videre med utviklingen av LHK.

Det ble også vedtatt ny organisasjonsplan for LHK på årsmøtet. Vi har et ønske om et større engasjement fra alle årsklasser i klubben. Med den nye organisasjonsplanen vil vi få akkurat det. I hovedtrekk innebærer dette at alle årsklasser fra J9/G9 og oppover skal stille med en til tre personer til styreverv og utvalgsarbeid. Med flere hender i arbeid kan vi påta oss flere inntektsbringende arrangementer, bli bedre på sponsorarbeid, web, kommunikasjon og informasjon. Belastningen blir heller ikke stor når oppgavene fordeles på flere.

God sommer!

Med vennlig hilsen styret i Lillestrøm Håndballklubb-90

Top