Hjem / Nyheter / Innkalling til årsmøte i Lillestrøm Håndballklubb 29. mars 2017

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm Håndballklubb 29. mars 2017

Skrevet

Lillestrøm håndballklubb vil avholde ordinært årsmøte
29. mars 2017
Kantina i Skedsmohallen
Klokken 18.00

Forslag som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
  • Eventuelle kostnadsestimat er ønskelig

Forslag sendes til styret i klubben:
Epost: Daglig.leder@lillestromhandballklubb.no
Post: Saker som ønskes behandles kan også leveres i postkassen utenfor styrerommet i Skedsmohallen.

Hilsen
Lillestrøm Håndballklubb
Styret
14.02.17

Top