Hjem / Nyheter / Vi trenger frivillige til verv i klubben

Vi trenger frivillige til verv i klubben

Skrevet

Lillestrøm Håndballklubb er veldrevet og i god utvikling både sportslig og som klubb. En forutsetning for at klubben skal ha en videre positiv utvikling, er at de funksjoner som er nødvendige for å holde driften i gang, blir ivaretatt på en god måte. Disse funksjonene ivaretas av foreldre og andre frivillige som er opptatt av å bevare og utvikle håndballen i Lillestrøm og omegn.

Arbeidet skjer hovedsakelig i fritiden, og det er viktig at ulike oppgaver fordeles på mange slik at arbeidsbyrden blir mindre og flere blir aktivisert i klubben.

På årsmøtet i mars skal det velges nye personer til styret og til flere utvalg. Noen av de som har verv i dag har takket ja til gjenvalg, men vi trenger flere personer.

Alle årsklasser og lag må bidra med folk slik at klubben fortsetter sin gode utvikling, og for at det ikke blir for mye jobb på enkeltpersoner. Valgkomiteen ønsker seg først og fremst at aktuelle kandidater melder seg. Dersom vi ikke fyller alle verv gjennom frivillige kandidater, må alle lag stille med minst en person til styret eller utvalg. Det er viktig at den som stiller bruker nødvendig tid på vervet sitt i tiden etter årsmøtet.

Et verv i klubben er også en god mulighet til å være med å påvirke.

Følgende verv skal fylles:

Styreplass Antall i utvalg Oppsummert er det behov for
Leder 0 Mangler 1 i styret
Nestleder/økonomi 0 Mangler 1 i styret
Hovedlagleder 0 Mangler 1 i styret
Web (tar gjenvalg) 2 (1 tar gjenvalg) Mangler 1 i utvalg
Arrangement 5 Mangler 1 i styret og 5 i utvalg
Marked (tar gjenvalg) 1 (tar gjenvalg) Mangler 0
Dommeransvarlig 2 Mangler 1 i styret og 2 i utvalg
Materialforvalter (tar gjenvalg) 0 Mangler 0
8 10 Mangler 6 i styret og 8 i utvalg

Dette gir totalt 18 verv.  Lag med inntil 24 spillere stiller med minst en person til råd/utvalg. Lag med 25 spillere eller fler stiller med minst 2 personer til råd og utvalg.

Valgkomiteen består av
Erlend Bø (J03)
Kari Anne Madssveen (J03)
Live Marstein (J07 og G09)

Top