Hjem / Nyheter / Endelig lov å kaste håndball igjen.

Endelig lov å kaste håndball igjen.

Skrevet

Håndballspillere kan nå kaste ball til hverandre. Dette kommer frem i ny veileder fra Helsedirektoratet. Det åpnes opp for felles bruk av ball. Trening kan gjennomføres nærmest som normalt dog ingen nærkontakt. fortsatt gjelder kravet om 1,m avstand. Spill og duell spill er ikke tillatt. Vi vil stille krav til støtteapparat, om god håndhygiene før og etter trening.

–  I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

  • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
  • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Skedsmohallen, Vollahallen og Tærudhallen åpner mandag 18.mai. Trener/lagleder vil få nærmere informasjon torsdag 14.mai med retningslinjer for rutiner og gjennomføring av innendørstrening.

Top