Hjem / Si Fra!

Si Fra!

Diskriminering, seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten. Likevel vet vi at dette skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Lillestrøm håndballklubb skal være en trygg klubb for alle. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?
Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i klubben. Hvis du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

Du kan:

  • Fortelle det til en voksenperson du har tillit til på trening
  • Ringe eller sende melding til en ansvarlig i klubben, i styret eller en voksen i gruppa du trener med 
  • Sende en e-post med varsler til leder av idrettslaget: daglig.leder@lillestromhandballklubb.no

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med idrettskretsen for råd og hjelp.

Hva skjer når du sier ifra?

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Videre behandling gjøres etter samtykke og tillatelse fra den som varsler. Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i klubben sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og spør om mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Når du sier fra er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

Her kan du lese retningslinjene for hvordan vi skal være mot hverandre i klubben https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Her kan du lese mer om hva du kan gjøre for å melde fra om trakassering eller overgrep, og hva vi som klubb gjør når vi mottar et varsel.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-rapportere-overgrep/

Lenke til film om å ha en «vond hemmelighet»
Har du en vond hemmelighet? – Informasjonsvideo om overgrep mot barn – YouTube

Bryt stillheten
https://vimeo.com/303219406

Top