Hjem / Klubb / Privat: Lagledere / Verktøykasse for lagledere / Infoskriv – Nye spillere (HU)

Infoskriv – Nye spillere (HU)

Generelt om klubben

Lillestrøm Håndballklubb har ca. 400 aktive spillere og 600 medlemmer. Hjemmebanen er Skedsmohallen i Lillestrøm. Klubbens visjon er å gi et sportslig tilbud av høy kvalitet til alle.

Når skal utøveren meldes inn i klubben?

Alle utøvere kan delta og prøve seg på trening noen ganger før spilleren bestemmer seg om han/hun skal begynne å spille håndball.

Men, av forsikringsårsaker så brukes tommelfinger regel at, når spilleren har prøvd seg noen ganger på trening og ønsker å fortsette,  spilleren meldes inn i klubben.

Innmelding

  • Lagleder informerer daglig leder om at det har kommet en ny spiller til laget.
  • Spilleren/forsatte må selv opprette profil på minidrett.no. Det er veldig viktig at informasjonen som legges inn her er barnets/spillerens informasjon (fulle navn, personnummer osv) for dette linkes mot klubbens medlemsdatabase. Selvsagt kan dere som foresatt legge inn deres e-post og telefonnummer som kontaktinfo. Klubben bruker minidrett.no for utfakturering av medlemskontingent og treningsavgift mm. så det er veldig viktig at profilen holdes oppdatert ved endringer (ny adresse, ny e-post adresse ol.).
  • Når profilen i minIdrett er laget, må alle nye spillere gå inn på fanen som heter «Medlemskap» og be om medlemskap i Lillestrøm Håndballklubb. Dere finner en guide til det som skal gjøres på nettsidene til klubben også. Klikk på menyelementet «Klubb» og deretter «Bli medlem»

Hva koster det å være medlem og trene?

Medlemskontingent

Det koster kr. 400.- pr år for enkeltmedlemsskap eller kr. 600,- pr år for familiemedlemsskap.

Fordeler ved familiemedlemskap kontra enkeltmedlemsskap i Lillestrøm Håndballklubb

  • Alle i husstanden er medlem for en fast sum i året
  • Bidrar med økonomisk støtte til Lillestrøm Håndballklubb og du er aktivt med å opprettholde og videreutvikle et godt idrettstilbud for barn og unge
  • Medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening (lisensplikt > 13 år)
  • Sikrer stemmerett på årsmøtet. Engasjerte foreldre sikrer fremdrift i klubben. Din stemme kan være avgjørende i viktige saker.
  • Familiemedlemmer kan benytte rabattordning på Comet Sport
  • For hvert medlem mellom 6-19 år som er registrert vil klubben motta støtte fra Idrettsforbundet.

Treningsavgift

Oversikt over klubbens gjeldende treningsavgifter for vårsesong og høstsesong er følgende:

HU lag kr 900 pr. sesong

Lillestrøm HK har innført søskenmoderasjon på treningsavgift. Spiller nr. 1 og 2 betaler full treningsavgift, spiller nr. 3 betaler halv treningsavgift og spiller nr. 4 er gratis.

Treningsavgiften sendes ut i september og januar.

Utmelding

Utmelding skjer ved å sende mail til lagleder. Sørg for å gi beskjed dersom ditt barn slutter i god tid før treningsavgiftene sendes (september/mars)

Dugnadsinformasjon

Lillestrøm Håndballklubb baserer seg på dugnadshjelp fra sine medlemmer eller deres foresatte.

Ved å melde seg inn i klubben forplikter man seg til å delta på en årlig felles klubbsalgsdugnad (normalt i oktober).

Velkommen til Lillestrøm Håndballklubb!

Vi håper ditt barn/du vil trives i klubben og har mange givende år foran seg som en aktiv håndballspiller.

Vi sees i hallen!

Med vennlig hilsen,

Styret i Lillestrøm Håndballklubb

Top