Hjem / Klubb / Retningslinjer for foreldre og medlemmer

Retningslinjer for foreldre og medlemmer

Foreldre

Foreldre er viktige forbilder for spillere i holdningsarbeidet, også gjennom engasjementet i klubben.

 • Foreldre skal være inkluderende og bidra til et positivt miljø. Foreldre skal følge klubbens retningslinjer og delta på klubb og lagsdugnader etter de retningslinjer som er satt for disse. Bytter av dugnadsvakter foretar man selv med andre medlemmer.
 • Foreldre skal være bevisst på opptreden overfor egne barn og bidra til at vi alle er positive støttespillere for laget. Utskjelling av dommere, spillere, motspillere og trenere skal ikke forekomme.
 • Foreldre skal korrigere egne barn når de snakker negativt om andre, kjefter på andre eller skylder på andre for egne manglende prestasjoner.
 • Foreldre skal støtte opp om at eget barn lærer å ta ansvar for egen utvikling, og hjelpe det til å tåle motgang.
 • Foreldre skal ha forståelse for at spillere er forskjellige og har forskjellige behov og dermed trenger løsninger tilpasset den enkelte. Likeverd er målet fremfor likhet. Likeverd innebærer at alle skal få like muligheter for utvikling i henhold til alder, modning, ferdigheter og personlighet.
 • Foreldre skal opptre med respekt overfor alle spillere, også de som ønsker å bytte lag eller slutte.

Lillestrøm håndballklubb vil ha foreldre som er stolte av å være en del av Lillestrøm, og som er på bevisst at egne holdninger kan bidra til et trygt og godt håndballmiljø for alle inkludert

Spillere

Overfor medspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb

 • Inkluderende, positiv og støttende
 • Raus med ros og oppmuntring
 • Rask med å si unnskyld om jeg har brukt kjeft
 • Tolerant i forhold til at andre gjør feil
 • Konstruktiv for å løse konflikter

Overfor motspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb

 • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller bruk metoder som skaper konflikt
 • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et «utbrudd»
 • Jeg takker for kampen uansett resultat

Overfor trener/lagleder er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb

 • Lyttende
 • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte
 • Samarbeidsvillig
 • Direkte om jeg mener noe må korrigeres
 • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme
 • Lojal

Overfor dommer/regelverk er jeg som spiller

 • Aksepterende i forhold til avgjørelser
 • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil
 • Korrekt og positiv
 • Jeg takker alltid for kampen

Overfor klubben er jeg som spiller i Lillestrøm håndballklubb

 • Lojal, respektfull og jeg viser iver og begeistring
 • Aktiv for å oppnå godt samhold
 • Villig til å bidra
 • Takknemlig med tanke på alle som bidrar for at jeg skal spille håndball
Top