Hjem / Nyheter / Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Skrevet

LHK-90 inviterer til ekstraordinært årsmøte

Vi er nødt til å ha et ekstraordinært årsmøte da valgte leder Espen Foss har trukket seg fra vervet på grunn av personlige årsaker. En annen representant i styret trakk seg rett etter at nytt styre var konstituert. Vi har derfor ny leder og to vararepresentanter på valg.

Vi MÅ ha disse personene på plass hvis vi skal klare å drifte klubben. Vi ber om at alle tenker på aktuelle kandidater og hjelper til med å få disse vervene fylt.

Dette møtet blir avholdt i kafeteriaen i Skedsmohallen tirsdag 10. oktober kl 19:00.

Top