Hjem / Nyheter / Hanne Pedersen er kasserer i 2008-sesongen

Hanne Pedersen er kasserer i 2008-sesongen

Skrevet

– Treningsavgiftene viktige
Hadde vi ikke utført dugnadene våre og betalt trenings- og medlemsavgiftene, hadde LHK-90 ikke gått rundt økonomisk, sier klubbens «finansminister», økonomileder Hanne Pedersen,

Hanne sitter i styret på andre året og har i like lang tid hatt ansvaret for å holde orden i regnskapene. Her forteller hun på vår oppfordring hva jobben som kasserer går ut på. Hun avslører også litt om økonomien i klubben.

– Hvordan vil du beskrive jobben din?

– Det er en interresant jobb, men ja, det er en del å gjøre.

– Hva gjør du eksakt?

Jeg betaler alle regninger som LHK-90 får gjennom nettbanken i Lillestrømbanken. Overgangsskjemaer på nye spillere over 16 år må for eksempel betales og sendes til forbundet. Det er en av tingene jeg har ansvar for.

Hanne holder også kontroll på laglister og medlemslister. De danner også grunnlaget for kravene som sendes ut til medlemmene.

– Ved ny sesong får jeg inn alle lagslistene, de bearbeides til en fil som jeg sender til System Kredit AS. De lager giroer på treningsavgift ol. som de sender til meg. Derretter legger jeg giroene i hyllene til laglederene på alle lagene, forteller Hanne.

Når det kommer nye spillere sender Hanne en ny fil til System Kredit så de kan lage nye giroer. Listene oppdateres hele året etterhvert som det kommer nye spillere eller når noen slutter. Når vårsesongen starter er det et nytt sett med filer som lages og sendes til System Kredit for ny treningsavgift og medlemskontingent.

– Når måneden er ferdig sender jeg alle bilag til Norasonde som setter opp regnskapet vårt. Hvert kvartal får jeg en kvartalsrapport tilbake sånn at vi kan følge med på kostnader og inntekter gjennom året. Også har vi styremøter en gang i måneden. Dette er stort sett hva jobben går ut på, svarer Hanne.

Hvordan vil du beskrive klubbens ökonomi?

– Foreløpig er økonomien god, men vi er avhengig av å få inn litt mer inntekt nå for at den skal holde seg der. Det koster å drive en klubb som LHK-90 og vi har slitt med å få erstattet inntektsbortfallet som automatene utgjorde.

Kan du si noe om hvor stort foretak LHK-90 er. Hvor stort er budsjettet i innevärende år? Hvor mye omsettes det for?

– LHK-90 har ca 500 medlemmer hvorav ca 280 er aktive håndballspillere. Det er fordelt på ca 280 jenter og 50 gutter. Så det er et ganske stort foretak som drives på frivillig basis. Hadde det ikke vært for alle foreldre og andre frivillige som stiller opp så hadde det ikke vært noen klubb. Det omsettes årlig for ganske mange penger.

Hanne forteller at regnskapet og årsmeldingen hvert år legges frem på årsmøtet. Der vedtas også budsjettet for kommende år.

– Hvor viktig er dugnadene og medlemskontingentene/treningsavgiftene for ökonomien?

– Det er veldig viktig. Hadde vi ikke hatt dugnad og trenings-/medlemsavgifter så hadde det ikke gått rundt, sier Hanne.

– Hvordan er folk til å betale medlemskontingenter og treningsavgifter? Betaler de i tide?

– Stort sett er folk flinke til å betale, men som overalt ellers er det noen som er litt sene med betalinger og noen betaler ikke før man har fått noen purringer.

Hva gjör klubben om ikke kontingenten og treningsavgiften blir betalt? Beskriv prosessen kort?

– Som sagt så er det System Kredit AS som står for faktureringen. Blir ikke giroene betalt i tide, så sender de ut purringer. Blir det ikke betalt etter at man har fått gjentatte purringer, gis det beskjed til lagleder på det aktuelle laget som spilleren er på. Det opplyses at det ikke er betalt noen treningsavgift dette halvåret. De som ikke betaler avgiften er da ikke forsikret, og må da kanskje stå over noen kamper til avgiften er betalt.

– Beskriv deg selv med noen få ord?

– Pålitelig, nøyaktig, de oppgavene jeg får, prøver jeg å gjøre så godt jeg kan, jeg mener jeg er er ansvarsfull av meg.

Hvor gammel er du? Hva jobber du med til daglig? Hva er din bagrunn i håndballmiljöet?

– Jeg blir 38 år i februar og til daglig jobber jeg som regnskapsansvarlig og med lønn i Loginor AS. Vi leverer ut alle varene til Mc Donald’s restaurantene i Norge. Kontoret og lageret holder til på Frogner i Sørum. Jeg har en datter som spiller på J16. Hun startet på håndballskolen i Skedsmo HK, men vi byttet til LHK-90 for 2 sesonger siden.

Hvis du skulle önske deg noe som ökonomiansvarlig i LHK-90 for 2008, hva ville det være?

– At klubben vil vokse og gro og vil være klubb som alle trives i. Finne en inntektskilde sånn at klubben kan fortsette å vokse og økonominen vil være god.

Hva er det morsomste du har opplevd på håndballbanen?

– Det er vanskelig å trekke ut noe spesielt for det har vært mange morsomme episoder opp igjennom årene, sier Hanne, som sist var å se på Baldus Cup på Lillehammer sammen med resten av Lillestrøm HK. Til sommeren bærer det avgårde til Partille Cup i Gøteborg. Så sant hun kan, er Hanne nemlig å finne på håndballbanen sammen med datteren, som står i mål på J91. Selv er hun gammel fotballspiller. Men nå er det håndball som er blitt den store lidenskapen.

Top