Hjem / Nyheter / Årsmøte 2009

Årsmøte 2009

Skrevet

Nytt styre på plass i LHK-90
Det var nærmere 30 fremmøtte på årsmøtet på møterom 4 i Skedsmohallen onsdag 25. mars. Avtroppende leder Svein Solberg åpnet årsmøtet til LHK-90.

Knut Brotnow ble valgt til møteleder og Eva Semmerud til referent. Årsmelding ble tatt til etterretning og budsjett og regnskap godkjent. Det var ingen innkomne forslag.

Valgkomiteen har i lengre tid jobbet for å få på plass kandidater til nytt styre. Det var ingen motkandidater og følgende styre ble valgt inn.

Leder Per Arne Nielsen 1 år
Styremedl. Pål Bråthen ikke på valg
Styremedl. Wiggo Freitag ikke på valg
Styremedl. Gry Linnerud Ikke på valg
Styremedl. Camilla Velle 2 år
Styremedl. Heidi Østrem 2 år
Varamedl. Cecilie Olstad 2 år
Varamedl. Mari Karenersen 2 år
Ungdomsrep. Veronika Kastrati

Styret konstituerer seg på første styremøte som er 14. april. Vi kommer tilbake med en nærmere presentasjon av det nye styret senere.

De som gikk av i styret på årsmøte var:
Leder Svein Solberg,
Dommer ansv. Eva Semmerud
kasserer Hanne Pedersen
Arr. ansv. Linda Solheim

LHK-90 ønsker det nye styret lykke til med kommende oppgaver . Samtidig sender vi stor takk til avtroppende styre for en flott innsats gjennom flere år. Også en takk til valgkomiteen med leder Knut Brotnow i spissen, for en glimrende jobb.

Top