Hjem / Nyheter / Årsmøte i LHK-90 2010

Årsmøte i LHK-90 2010

Skrevet

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HÅNDBALLKLUBB – 90

25. mars 2010

Saksliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding 2009

4. Regnskap 2009

5. Kontingent

6. Budsjett for 2010

7. Innkomne forslag

  • Forslag til vedtaksendring (50% stilling)(klikk les hele saken for å se forslaget)

8. Valg

Forslag til endring av LHK-90’s vedtekter

Vi ønsker at årsmøtet gir styret tillatelse til å ansette en person i inntil 50% stilling.

Grunnen til at vi ønsker dette er at det er veldig vanskelig å få tak i frivillige til å gå inn i lederverv i klubben pga store arbeidsmengder. Tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer og tidligere styremedlemmer er at de ser dette som en god mulighet til å rekruttere leder i klubben fordi det administrative blir litt enklere.

Vi mener en slik stilling vil være selvfinansiert.

· Bedre sponsoravtaler

· Tilskuddsmidler

· Bedre organisering av dugnader

· Andre inntektsbringende tiltak

Top