Hjem / Nyheter / Ekstraordinært årsmøte i LHK-90 2010

Ekstraordinært årsmøte i LHK-90 2010

Skrevet

Forslag til nytt styre på plass
Forslag til nytt styre er på plass. Det har også vært arbeidet med å få plass nye medlemmer i viktige utvalg. Onsdag 12. mai legges det frem forslag til nytt styre på ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm Håndballklubb. Innkallingen finner du her.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm Håndballklubb – 90

onsdag 12. mai 2010, kl 1900 møterom 4, Skedsmohallen

Saksliste:

1. Åpning av årsmøte

2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrivere protokoll

3. Regnskap 2009

4. Kontingent

5. Budsjett for 2010

6. Innkomne forslag

– Gi styret mulighet til å ansette en administrativ leder i inntil 50% stilling

7. Valg

Innkommet forslag:

Vi ønsker at årsmøtet gir styret tillatelse til å ansette en person i inntil 50% stilling.

Grunnen til at vi ønsker dette er at det er veldig vanskelig å få tak i frivillige til å gå inn i lederverv i klubben pga store arbeidsmengder. Tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer og tidligere styremedlemmer er at de ser dette som en god mulighet til å rekruttere leder i klubben fordi det administrative blir litt enklere.

Vi mener en slik stilling vil være selvfinansiert.

· Bedre sponsoravtaler

· Tilskuddsmidler

· Bedre organisering av dugnader

· Andre inntektsbringende tiltak

Top