Hjem / Nyheter / Ekstraordnært årsmøte 12 mai 2010

Ekstraordnært årsmøte 12 mai 2010

Skrevet

Offensivt nytt styre på plass
Knut Brotnow ble valgt som ny leder på ekstraordinært årsmøte i LHK-90. Med seg i den påtroppende styret har Brotnow med seg en blanding av kontunitet, rutine og nytt blod. – Vi har en plan for arbeidet fremover som vi har tro på, sier han.

Foruten Brotnow består det nye styret av Svein O. Solberg (nestleder), Linda Solheim, Pål Bråthen (hovedlagleder), Egil Byberg-Hansen, Mari Karenersen, Cecilie Olstad og Heidi Østrem. Det skal også velges en ungdomleder som har møterett i styret.

– Takk for tilliten. Styret og jeg ser frem til å gå løs på oppgaven. Vi har jobbet de siste ukene med å få opp en plan for arbeidet fremover, sa Brotnow etter årsmøtet.

Det er et offensivt styre som Brotnow leder. Siden siste årsmøte har de påtroppende styremedlemmener rekruttert ledere og medlemmer i alle utvalgene i klubben.

18 av klubbens ressurser ble blant annet samlet til møte ved Norges Varemesse for å få på plass de nye utvalgene og diskutere hvilke tiltak som LHK-90 kan iverksette på kort og lenger sikt.

Etter forrige årsmøte stod klubben uten godkjent regnskap, budsjett og det fantes ingen kandidater til ledervervet og de ledige styrepostene. Et forslag om å ansette en admibinistrasjonsleder i inntil 50 prosent ble heller ikke behandlet.

På det ekstraordinære årsmøtet falt alt på plass. Revisors spørmsplstegn rundt regnskapet ble besvart, budsjettet ble godkjent og det nye styret ble gitt mandat til å vurdere om det bør tilsettes en fast administrasjonssekretær på deltid for å profesjonalisere driften og være ansiktet utad for klubben i det daglige.

Det nye styret hadde et kort møte etter årsmøtet, Det kommer til å konstituere seg i neste uke. Da kommer også flere av utvalgene til å holde sine første møter.

– Sammen skal vi arbeide og få resultater for kluben. Det kommer ikke til å bil slik at styret skal gjøre alt. Vår oppgave blir å lede, delegere og administrere. Utvalgene skal utføre planene og utføre arbeidet. Hele klubben skal engasjeres. Det er eneste mulighet for at LHK-90 skal nå målene som er nedfelt i handlingsplanen og vedtektene, sier Knut Brotnow.

Brotnow er til daglig driftsleder/IT-sjef ved Den norske Opera. Han har en datter som spiller til daglig på J95. De øvrige styrerepresentantene kommer fra lag som J91, J92, J93/94 og et par av de yngre lagene.

Revisorene Tone Vestli og Hege Myhrvold ble gjenvalgt.

Styret som var ferdig med sin oppgave på møtet var Per Arne Nielsen, Pål Bråthen, Gry Aulid Linnerud, Wiggo Freitag og Camilla Monge Velle. Samtlige takkes for innsatsen de har nedlagt for klubben og alle medlemmer i året som er gått!

HErr er dokumentene fra ekstraordinært årsmøte

Budsjettet finner du herr og balansen her

her er dokumenter fra ordinært årsmøte, referatet finner duher

Her er det nye styret minus Mari Karenersen samlet:

Top