Hjem / Nyheter / Lillestrøm Håndballklubb reduserer treningsavgiften

Lillestrøm Håndballklubb reduserer treningsavgiften

Skrevet

Koronapandemien preger fortsatt idretten, og stengte haller setter store begrensinger på aktivitetsnivået i hele håndball Norge. Lillestrøm håndballklubb ønsker å bidra, være en del av løsningen, og gi noe tilbake. Styret har derfor bestemt at det gis et avslag på treningsavgiften for inneværende termin på 40%.

Vi er inne i et halvår hvor vi ikke har hatt mulighet å gi et fullverdig trenings- og kamp tilbud. Vi har så godt vi kan støttet opp om nasjonale og lokale regler, og oppfordret til egentrening der god avstand ikke har vært mulig å oppnå.

Til tross for en vanskelig tid, ser vi stort engasjement i klubben. Ulike aktiviteter som egentrening, virtuelle treninger, små gruppetreninger og ulike sosiale samlinger via Teams eller Zoom er med på å holde lagene samlet og skape et samhold i klubben som kanskje er ekstra viktig denne tiden.

«Jeg er imponert over hva våre trenere har fått til av ulike treningstilbud og hvordan både trenere og spillere etter beste evne har opprettholdt aktiviteten under et strengt regelverk med mange smittevernstiltak» – sier Lars Erik Aas, Daglig Leder i Lillestrøm Håndballklubb

Lillestrøm Håndballklubb vet at vi er inne i tid som er vanskelig for mange, også økonomisk, og håper at å redusere treningsutgiftene vil være et positivt bidrag.

«Vi er en foreldredrevet klubb som er avhengig av at foresatte stiller opp i styre, utvalg og på dugnad, og nå ønsker vi å gi noe tilbake til alle de som stiller opp for Lillestrøm Håndballklubb og gjør klubben til et bra sted å være for alle» – Styret, Lillestrøm Håndballklubb

Selv om aktivitetstilbudet har vært begrenset, er det kostnader ved å drifte en klubb, også under en pandemi, så noen inntekter må vi ha. Det er vesentlig at klubben også etter pandemien vil stå godt rustet for å kunne gi et fullverdig håndballtilbud.

Nå retter vi blikket fremover, og håper neste sesong vil bli fylt med stor aktivitet både på og utenfor banen, som vil gi mange gode håndballminner.

Styret

Lillestrøm Håndballklubb

Top