Hjem / Nyheter / Strategi for Lillestrøm håndballklubb 2021 – 2022

Strategi for Lillestrøm håndballklubb 2021 – 2022

Skrevet

Styret i Lillestrøm håndballklubb vedtok i vår en ny strategi for perioden 2021 – 2022. Strategien er det overordnede styringsverktøyet for Lillestrøm håndballklubb og er førende for klubbens utvikling og fremdrift.

Utkast til strategi ble utarbeidet av styret i samarbeid med daglig leder og sportslig leder. Vi ønsket innspill på utkastet, og inviterte en referansegruppe til å komme med innspill på hva de mente klubben bør utvikle seg på fremover. Referansegruppen besto av medlemmer med ulike roller i klubben. Gjennom denne prosessen fikk vi verdifulle innspill som har påvirket det endelige strategien.

Lillestrøm håndballklubbs visjon er: Idrettsglede for alle, med håndball som en livslang idrett

Som klubbens verdier har vi valgt de samme som Norges håndballforbund

Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play #BIRF

Styret har konkretisert verdiene slik styret ser dem, men ønsker at de ulike lagene og utvalgene i klubben diskuterer hva verdiene betyr for dem.

Strategiske målområder

I kommende strategiperiode skal klubben jobbe med følgende strategiske målområder:

 • Sportslig utvikling
 • Klubbmiljø
 • Økonomi og ledelse 

Styret har definert mål for hvert strategisk område, men vi ønsker at de enkelte utvalgene selv skal lage tiltak som bidrar til at klubben når målene. For å få til dette, trenger vi flere ressurspersoner i utvalgene våre, både for å definere veien til målet, og også sikre at målene blir nådd.

Mål for sportslig utvikling

 • Sportslig plan skal være et levende dokument som er styrende for alle lag 
 • Alle spillere skal ha et godt håndballfaglig tilbud, uansett ferdigheter og ambisjoner
 • Klubben skal være en attraktiv håndballklubb for alle
 • Klubben skal ha tilbud om tilrettelagt håndball
 • Klubben skal øke medlemsmassen ved å beholde eksisterende spillere og rekruttere nye
 • Klubben skal ha aktive arenaer for utveksling av erfaringer og videreutvikling av lagsapparat og dommere, både internt og med andre klubber.
 • Klubben skal rekruttere og utvikle trenere og dommere blant spillere og foresatte

Mål for klubbmiljø

 • Klubben skal kjennetegnes ved en åpen og lett tilgjengelig kommunikasjon
 • Kulturen i klubben skal gi klubbfølelse, trygghet og samhold blant spillere, lagsapparat og foresatte
 • Spillerutvalg skal etableres for å gi innspill til videre utvikling av klubben og for å forankre viktige beslutninger
 • Klubben har aktive utvalg med tydelig rolle- og ansvarsfordeling
 • Klubben skal bidra til integrering og mangfold
 • Klubben skal ha et bevisst forhold til kostnader for medlemmer, slik at alle som ønsker det kan være en del av håndballen

Mål for økonomi og ledelse

 • Klubben er drevet på dugnadsbasis/foreldredrevet
 • Klubbens økonomiske driftsmodell understøtter klubbens øvrige strategiske målområder, og legger grunnlaget for at disse kan realiseres i løpet av strategiperioden 2021-25.
 • Klubbens finansiering av aktiviteter skal skje gjennom eksisterende og nye kanaler – eksempelvis medlems- og treningsavgift, sponsorer, arrangementer, dugnader og private/offentlige tilskuddsordninger.
 • Klubben skal ved prioriteringer av aktiviteter/kostnader prioritere klubbens strategiske målområder
 • Hvert lag har økonomi, gjennom egen lagkasse, til å gjennomføre sosiale aktiviteter for å fremme trivsel og fellesskapsfølelse
 • Klubbens ledelse er åpen, tilgjengelig og synlig
 • Klubbens ledelse er verdibasert med fokus på samspill og fellesskap
 • Lagledelsen er bindeleddet mellom klubb og lag og bidrar til godt samarbeid, sterk klubbfølelse og stort engasjement

Så langt er det er satt ned en kommunikasjonsgruppe som skal se på hvordan vi best mulig kan kommunisereslik at alle får den informasjonen de trenger i den rollen de har, enten du er spiller, trenger, lagleder eller forelder.

Vi vil bruke 2021 til å igangsette og iverksette strategien, men trenger at flere bidrar!

Har du interesse og engasjement innenfor noen av de strategiske områdene, ta kontakt. Ved å sette av litt tid til å være med på å utvikle Lillestrøm håndballklubb videre, kan du gjøre en stor forskjell for alle som er medlemmer. Samtidig er det både givende og bidrar til å bygge nettverk med andre foresatte i klubben. Ta kontakt med oss, og bli med å utvikle klubben videre.
Vi trenger deg!

Gry SørensenStyrets ledergry.sorensen@fgsfrukt.no93224583
Nina Stenvaag LeiraStyrets nestledernina.stenvaag.Leira@krus.no91796061
Lars Erik AasDaglig lederdaglig.leder@lillestromhandballklubb.no90917057
Top