Hjem / Dugnad / Rutine for dugnad i Vollahallen

Rutine for dugnad i Vollahallen

Sjekkliste oppstart av dugnad

 • Dugnaden skal starte opp senest en time før første kamp.
 • Hente kamp-bag hos Cecilie Hope Adair, Sigurdsgt. 27c i Lillestrøm. Ring et par dager før for å avtale tid.  Mobilnummeret til Cecilie:  952 39 449
 • Låse opp hall og vaktrom.
 • Sette ut skilt (nærmere beskrivelse under Skilting).
 • Sette frem 1 stk. bord til billettsalg (står på Lager 3).
 • Sette frem 1 stk. bord utenfor kioskluke (står på Lager 3).
 • Sette frem søppelstativ ved kioskluke.
 • Sette frem 2 stk. bord til sekretariat på samme side som garderober (står på Lager 3).
 • Stoler hentes fra Lager 3 og settes langs banen til publikum. Stolene skal stå på motsatt side av sekretariatet.
 • Matchklokke, flippover og ev. mikrofon ligger på vaktrom. Bruk også flippover for resultatet slik at publikum ser dette, siden de sitter på samme side som elektronisk resultattavle.
 • Se punkt om kiosk for nærmere beskrivelse av oppstart.

Sjekkliste avslutning av dugnad

 • Hente inn skilt (se punktet Skilting som beskriver hvor disse står, 2 stk. skilt).
 • Rydde bort 1 stk. bord fra billettsalg (settes på Lager 3).
 • Rydde bort 1 stk. bord utenfor kioskluke (settes på Lager 3).
 • Rydde bort 2 stk. bord til sekretariat (settes på Lager 3).
 • Kjøkken ryddes (se egen beskrivelse under Kiosk).
 • Stoler stables og settes på Lager 3.
 • Matchklokke, flippover og ev. mikrofon legges tilbake på vaktrom.
 • Hallen og garderobene ryddes for søppel og gjenglemte ting. Kasse for gjenglemt utstyr står i foajeen.
 • Sjekke at det ikke befinner seg flere personer i hallen (garderober, etasje, hall og gangarealer).
 • Låse vaktrom og hall, sette på alarm. Ikke sett på alarm før hallen er låst.
 • Levere bag hos Cecilie Hope Adair (husk at pengeskrin, stoppeklokker, time-out kort og fløyter følger bagen).
 • Husk å levere nøkkelkort til Tina.
 • Vi har ikke ansvar for å tømme søppel.

Låse opp hall

 • Beskrivelse for hvordan man låser opp hallen står i beskrivelsen i bag fra Cecilie og ved inngangsdøren til hallen. Alarmkoden må slås av (Beskrivelse??).

Skilting

 • Hallen er ikke lett å finne for de som ikke er kjent. Alle brukere av hallen skal parkere på parkeringsplassen til Skedsmo videregående skole.  Det skal derfor settes ut 1 stk. skilt ved innkjøringen til Skedsmo videregående skole som henviser til parkering her.  Fra parkeringen går man videre inn bak skolen og tar til venstre.  Her plasseres neste skilt godt synlig fra parkeringsplassen.  Begge skiltene oppbevares på vaktrom.

Lager 3

 • Vi disponerer et rom til utstyr i fellesskap med andre brukere av hallen. Rommet finnes nederst inne i hallen på samme side som garderober, døren er merket med Lager 3.  Her oppbevares bord til sekretariat, billettsalg og kiosk. Disse er merket med LHK-90 på bordbena.  Stoler til sekretariat og billettsalg finnes også på Lager 3.
 • Underliggere til målene oppbevares også på lagerrommet.

Publikumsstoler

 • Stoler til publikum oppbevares på Lager 3. Det finnes også 1 stk. tralle som stolstablene kan trilles med. Stolene låner vi av Skedsmo kommune fra Skedsmohallen (brune plaststoler m/metallunderstell).  Viktig at vi rydder pent opp etter oss så vi får fortsette å bruke disse.  Fyll hele langsiden på banen med stoler. Stolene skal stå på motsatt side av sekretariatet.

Billettsalg

 • Billettsalget bemannes av en person og bord for billettsalg plasseres rett innenfor inngangsdøren til hallen. Begge dører inn til hallen åpnes så billettselger er synlig fra foajeen. Bord til billettsalg finnes på Lager 3.

Sekretariat

 • Sette frem 2 stk. bord til sekretariat på samme side som garderober (står på Lager 3). Matchklokke, flippover og ev. mikrofon ligger på bordet på vaktrom.  Bruk også flippover for resultatet slik at publikum ser dette, siden de sitter på samme side som elektronisk resultattavle.  Bruksanvisning for oppstart av matchklokke ligger sammen med display.  Se også egen enkel bruksanvisning her.
 • Ved avslutning av dugnaden er det veldig viktig at utstyret blir ryddet sammen og lagt tilbake på vaktrom.

Dette skal ligge i bag som skal i retur til Cecilie

 • Kasseskrin, stoppeklokker, time-out kort, fløyter og kamprapporter.

Dette skal ryddes tilbake til vaktrom

 • Flippover, matchklokke, strømledning, skjøteledning og bruksanvisning.

Garderober

 • Det fordeles ikke garderober til spillende lag. Vi har ikke egen dommergarderobe.

Diverse

 • Vi har i utgangspunktet ikke ansvar for å fylle på toalettpapir, tømme søppel og vasking, men ved kamper en hel dag, har vi erfart at det fort går tomt med papir på toalettene. Det finnes ekstra ruller i skap under kjøkkenvask.  Vi har ikke nøkler til dispenserne så rullene må legges på gulvet.
 • Skulle alarmen på kiosk/driftsrom begynne å pipe (den som er plassert innerst til høyre for den tekniske racken), er den utløst på en av handicaptoalettene. Alarmen må skurs av ved å trykke på grønn knapp på bryter ved dør på aktuelt toalett.  Det finnes to handicaptoaletter i hallen (se plantegning på vegg i driftsrom).

 

Top