Hjem / Dugnad / Tilsynsvakter i Skedsmohallen

Tilsynsvakter i Skedsmohallen

 • Tilsynsvakttjenesten i Skedsmohallen utføres av lag og foreninger i kommunen. Vakten utføres på helger hvor det er utleie.
 • Oversikten over hvilke helger den respektive foreningen har, følger denne veiledningen.
 • Den ansvarlige i lagene for tilsynsvaktene kontaktes av ekspedisjonen på kultursektoren senest mandag eller tirsdag i uka før for å informere om den eksakte utleien og når vakten starter/avslutter. Det er ingen ting i veien for at den tilsynsvaktansvarlige kan ta kontakt med vår ekspedisjon selv for å innhente ønskede opplysninger på et tidligere tidspunkt. Dette kan gjøres på tlf. 66 93 81 53 eller til e-postadresse: kultur@skedsmo.kommune.no.
 • Tilsynsvaktnøklene skal kvitteres ut i hallen torsdag eller fredag innen klokka 22.00 og leveres tilbake innen klokka 22.00 på mandag hvis ikke annet er avtalt.
 • Hallbetjentenes arbeidstid i helgene er fra klokka 08.00 til 16.00 på lørdag og til 15.00 på søndag. Hallbetjenten kan kontaktes for gjennomgang av oppgaver, opplysninger om anlegget og omvisning i anlegget ved behov. Han kan også treffes på vakttelefonen – 92 62 47 93.
 • Tilsynsvaktene påbegynnes senest 15 minutter før avtalt leietid og avsluttes 30 minutter etter. Eget loggskjema for tilsynsvaktene skal fylles ut og signeres. Loggskjemaet skal leveres sammen med nøkler av den som har siste vakt.
 • Tilsynsvakten fungerer som anleggets ”vaktmester”. Når tilsynsvakten kommer om morgenen, skal han/hun gjøre seg kjent med dagens utleie og skrive seg inn på loggskjemaet. Dagsplan skal være satt opp på tavla i resepsjonen. Konferer gjerne med vakthavende hallbetjent.
 • Arbeidsoppgaver er:
  • Låse opp og sette på lys der det er utleid, – vanligvis hall og garderober, men treningssal, styrke-/aerobicrom eller garderober i gamlebygget kan også være aktuelle. Leietakerne har tilgang til garderober 15 minutter før avtalt leietid og 20 minutter til dusj og garderobe etter avtalt treningstid. Selve spilleflatene/aktivitetsarealet kan normalt kun benyttes innenfor avtalt leietid.
  • Lås opp dørene til tribunen. Gitterport mot bowlingen skal være låst da de har egen inngang.
  • Rettlede leietakere og andre, samt kontrollere at utleiereglementet overholdes.
  • Sjekke toaletter og ev. fylle på med papir. Papirlageret befinner seg i korridoren mellom hallen og garderobene, halvveis nede i korridoren.
  • Ekstra stoler, utover de som står i materialrommene, kan finnes i gangen mellom treningssalen og garderobene. Ved behov finnes det flere stoler ute i lagerhallen. Snakk med hallbetjenten dersom det er nødvendig å hente disse.
  • På vintertiden er det også mulig at man skal slå på lyset for fotballbanen ute (bane 8). Dette vil i tilfelle stå på skjemaet. Lysbryteren står på bryterpanelet i resepsjonen i hallen.
  • Ved brannalarm i anlegget fungerer tilsynsvakten som brannleder. Den viktigste oppgaven i slike tilfelle er å sørge for å få folk ut av anlegget og å kunne informere brannvesenet når de kommer om situasjonen. Les vedlagte rutiner annet sted i ”tilsynsvaktpermen” for å sette deg inn i hvilke rutiner som skal følges.. Spør gjerne også hallbetjenten dersom det er noe du lurer på i forhold til dette.
 • Ved avslutning av vakt er det viktig at du:
  • Sjekker at det ikke er folk igjen i anlegget.
  • Sjekker at alle panikkdørene i hallen er stengt.
  • At alle badstuer er slått av. (Brukes normalt ikke i helgene.)
  • At alle kraner og dusjer er stengt. Gå igjennom alle garderober/bad.
  • At døra i enden av tribunen og de to små lukene på bakveggen på tribunen oppe er stengt. Når dette er gjort, låses tribunen av.
  • At dører og vinduer i treningssalen og ytterdøra i kontorfløyen er låst.
  • At alle lys som skal slukkes er slått av.*
  • At du har kvittert deg ut på loggskjemaet og notert ev. beskjeder til hallen.
  • Lås døra til resepsjonen når du forlater denne, både under og etter vakten.
  • At alle utgangsdører er forsvarlig låst.

* I resepsjonen skal alle lysbrytere slås av, så nær som lyset til BOWLINGHALLEN. DET SKAL IKKE RØRES!

I tillegg skal det stå igjen et par lys for vestibylen i hallen. Disse er merket med små røde kryss på panelet.

 • Andre viktige opplysninger:
  • Telefonen i resepsjonen er stengt for vanlige utgående samtaler, men en del telefonnummere er kodet. Dette gjelder spesielt for nødnummerne til ambulanse, politi og brannvesen.
  • Sikringer ligger i el-skapet i resepsjonen.
  • Generell garderobefordeling:
   • Herrer – garderobene A – B og E
   • Damer – garderobene C – D og F
   • Nøkkel til nettveggene i hallen befinner seg på nøkkeltavla i resepsjonen. Veggene kjøres opp og ned fra nøkkelbrytere på tribunen.
  • Tekniske hjelpemidler som skjøteledninger etc. er leietakers ansvar. Skedsmohallen har ikke dette til utlån. Det er også leietakers ansvar å avklare dette med utleier på forhånd.
  • Det enkelte tilsynsvaktlag vil ha egne rutiner for henting og overlevering av nøkler. Kontakt din hovedansvarlige i forhold til dette.

SKEDSMO KOMMUNE

Park- og idrettsavdelingen

Top