Hjem / Dugnad / Tilsynsvakter i Vollahallen

Tilsynsvakter i Vollahallen

 • Nøkkel og kort til idrettshallen utleveres av AFK eiendom FKF. AFK eiendom FKFs representant vil gjennomgå låserutiner og rutiner ved brann. Du vil også få opplæring i bruk av hallens utstyr.
 • Det skal alltid være en tilsynsvakt tilstede i hallen. Hvis det skal være tilsynsvakter, skal avtroppende tilsynsvakt ikke forlate hallen før ny tilsynsvakt har ankommet.
 • Tilsynsvakt skal være synlig for brukerne av hallen. Når du ikke går inspeksjonsrunder, skal du oppholde deg i vaktrommet eller i umiddelbar nærhet, slik at brukere blir betjent på best mulig måte.
 • Trening eller møtevirksomhet godkjennes ikke som vakt.
 • Hovedinngangen til flerbrukshallen låses opp ved vaktens begynnelse og avlåses når hallen er tømt.
 • Tilsynsvakten skal:
  • Gå inspeksjonsrunder ute og inne minst en gang pr. time.
  • Sjekke garderober. Rydde og kaste søppel.
  • Sjekke at dørene som går ut av hallen er låst. Er de ikke det, sjekk den grønne boksen. Kontroller om glasset er helt. Løse glass ligger i vaktrommet.
  • Henvise bilen til skolens p-plasser.
  • Påse at svært møkkete sko ikke tas med i garderoben.
  • Påse at det ikke oppholder seg flere personer i hallen enn 200 stk.
  • Påse at de som er i hallen driver organisert trening med en ansvarlig leder.
  • Som siste kveldsvakt, sørge for å sjekke at alle ytterdører er forsvarlig lukket og låst.
  • Er det ingen flere som skal benytte hallen, kan det lukkes og låses. Husk å avslutte med en siste inspeksjonsrunde og sette dører i låsestilling.
 • Lyset i idrettshallen er automatisk styrt. Alt lys i idrettshallen slås av kl. 22.15.
 • Kontroller at hovedinngangsdøren er låst. Skulle ikke døren låse seg, sjekk glass i den grønne boksen ved siden av døren.

Branninstruks for flerbrukshallen:

 • Flerbrukshallen har automatisk brannvarslingsanlegg. Ved utløst alarm går det direktemelding til brannvesenet.
 • Brann blir varslet med klokker.
 • Flerbrukshallen har 6 nødutganger.
 • Ved brannalarm skal tilsynsvakten:
  • Sørge for at alle i hallen kommer seg ut.
  • Sjekke om det fortsatt er noen igjen i bygget.
  • Ved utløst alarm, straks igangsette hjemsendelse av barn. Det kan ta en time før det blir mulighet til å gå inn i hallen igjen.
  • Møte brannvesenet ved hovedinngangen. Brannvesenet ønsker å vite om det er personer igjen inne i hallen.
  • Følg brannvesenets skadeleders anvisninger etter dette.
Top