Hjem / Info / Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Lillestrøm Håndballklubb

Politiattest logoStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Lillestrøm Håndballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Politiattesten vil kun inneholde kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Dette gjelder også for de som skal passe barna om natten ved overnatting på cuper o.l. 

Mer info kan finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Hvem må ha Politiattest Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
Type politiattest Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Lillestrøm Håndballklubb
Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf.
Kategori = Frivillige organisasjoner
Jeg har politiattest kan jeg bruke den? Kun attester tilknyttet Lillestrøm Håndballklubb er gyldige.
Hvor lenge er den gyldig? Attesten er gyldig på ubestemt tid i forbindelse med nåværende verv i klubben.
Hvordan registrerer søknad/attesten hos klubben? Kopi av politiattesten må vises fram personlig til ansvarlig for politiattester.
Blir den arkivert i klubben? Lillestrøm Håndballklubb har taushetsplikt og beholder ikke attester som kommer på epost, mobil eller papir.

Ansvarlig for politiattester i klubben

Ansvar
Administrasjon
Funksjon
Politiattest ansvarlig
Navn
Lars Erik Aas
Mobil
90917057
Epost
politiattest@lillestromhandballklubb.no

Innhenting av politiattest

 1. Last ned søknaden her fra en PC.
 2. Åpne Word-dokumentet du har lastet ned.
 3. Skriv inn fullt navn og personnummer
 4. Lagre Word-dokumentet som PDF fil ett sted på datamaskinen din.
  Word lagre som PDF
 5. Logg på http://attest.politi.no/ med BankId (se under for skjermbilder)
  Politiattest innlogging
 6. Skriv inn mail, mobilnummer og velg «Frivillig organisasjon» i begge nedtrekks boksene.
  Politiattest registrering
 7. Last opp PDF-dokumentet som du lagret på maskinen din ved å trykke på «Velg fil».
 8. Klikk «Send søknad»
  Politiattest kvittering
 9. Det kan ta mellom 1 til 6 uker før man får svar fra Politiet på søknaden. For å få attesten raskere tilbake fra politiet så bør du registrere deg for en digital postkasse.
 10. Husk å registrere deg på https://minidrett.nif.no/ da klubben benytter MinIdrett sin id for å holde kontroll på attester og verv.
 11. Når trener/lagleder er registrert i MinIdrett og har fremvist gyldig politiattest til Ansvarlig for politiattester (politiattest@lillestromhandballklubb.no), vil du bli registrert i systemet vårt om at du har gyldig politiattest. Når dette da er registrert kan personen tilta vervet.

Søknad om politiattest pr post

Vi oppfordrer alle til å søke om politiattest elektronisk, men hvis du er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke elektronisk, kan du sende søknad per post.

Følg retningslinjene her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/politiattest—send-soknad-per-post/

Top