Hjem / Klubb / Privat: Lagledere / Verktøykasse for lagledere

Verktøykasse for lagledere

Lenker

Laglederfunksjonen

Laglederne har følgende oppgaver:
Være bindeledd mellom klubb, trenere og lag, ha det administrative og utenom sportslige ansvaret rundt laget, herunder samtalepartner med spiller og foresatte. Oppgaver inkluderer bla.:

 • Ta imot nye spillere og deres foresatte.
 • Føre oversikt over lagets spillere.
 • Etablere ny laglederfunksjonen etter sesongslutt.
 • Informere foresatte hva det koster å være medlem i Lillestrøm håndballklubb.
 • I samråd med trener og SU primærkontakt, avholde foreldremøter.
 • I samråd med trenere utarbeide og evaluere mål for laget (fra 12 år)

For mer detaljerte lagleder oppgaver se klubbens laglederhåndbok.

Nettsidene

Lagleder (eller andre på laget) oppfordres til å sende korte (eller lengre) tekster med bilde til infogruppa på infogruppa@lillestromhandballklubb.no. Hensikten er både å vise bredden i klubben utad, men også gjøre stas på egne spillere. Det er også mulig å legge innhold direkte på nettsidene. For brukernavn, passord samt instruksjoner om hvordan dette gjøres, ta kontakt med infogruppa@lillestromhandballklubb.no.

Kjøreregler for innlegging av materiell

 • Bruk bare fornavn på spillere under 18 år, ikke koble navn på spiller direkte til bilde, med mindre tillatelse foreligger fra foreldre.
 • Skal kun legge inn stoff på det alderstrinnet den enkelte lagleder representerer.
 • Det viktigste først
 • Del opp teksten i avsnitt
 • Bruk titler og mellom titler aktivt
 • Uthev viktige ord og setninger
 • Bruk logoen hvis ikke dere bruker bilder – venstre side i teksten
 • Lag gjerne lenker til bildealbum eller filmer, hjemmeside for en turnering eller lignende
 • Spørsmål – kontakt web superbruker eller andre du vet kan hjelpe deg i klubben

Kontaktpersoner

Funksjon
Materialforvalter
Navn
Vebjørn Eide
Mobil
90520482
Epost
vebjorn_eide@hotmail.com
Funksjon
Politiattest ansvarlig
Navn
Lars Erik Aas
Mobil
90917057
Epost
politiattest@lillestromhandballklubb.no
Funksjon
Daglig Leder
Navn
Lars Erik Aas
Mobil
90917057
Epost
daglig.leder@lillestromhandballklubb.no
Top