Hjem / Klubb / Privat: Lagledere / Verktøykasse for lagledere / Infoskriv – Eldre lag (fom.13 år – tom. senior)

Infoskriv – Eldre lag (fom.13 år – tom. senior)

Generelt om klubben

Lillestrøm Håndballklubb har ca. 400 aktive spillere og 600 medlemmer. Hjemmebanen er Skedsmohallen i Lillestrøm. Vi er en breddeklubb med et breddeperspektiv på alle årganger slik at alle spillere i Lillestrøm håndballklubb skal tilbys et reelt spilltilbud av sportslig høy kvalitet.

Klubbens visjon er; idrettsglede for alle, med håndball som en livslang idrett.

Når skal spilleren meldes inn i klubben?

Alle kan delta og prøve seg på trening noen ganger før det bestemmes om de skal begynne å spille håndball. Men, av forsikringsårsaker så brukes tommelfinger regel at, har barnet prøvd seg 3-4 ganger på trening og ønsker å fortsette, så barnet meldes inn i klubben. Fra 13 år må alle spillere betale lisens- uten dette er man ikke forsikret. Dette gjøres via Min Idrett. Man kan ikke spille kamper eller delta på turnering/cup uten at lisens eller medlemskontingent er betalt.

Innmelding

 • Lagleder informerer daglig leder om at det har kommet en ny spiller til laget.
 • Spilleren/foresatte må selv opprette profil på minidrett.no. Det er veldig viktig at informasjonen som legges inn her er barnets/spillerensinformasjon (fulle navn, personnummer osv) for dette linkes mot klubbens medlemsdatabase. Selvsagt kan dere som foresatt legge inn deres e-post og telefonnummer som kontaktinfo.
 • Klubben bruker Hoopit for utfakturering av medlemskontingent og treningsavgift, så det er viktig at alle også er registrert her., og at profilen holdes oppdatert ved endringer (ny adresse, e-post osv.)
 • Når profilen i minIdrett er laget, må alle nye spillere gå inn på fanen som heter «Medlemskap» og be om medlemskap i Lillestrøm Håndballklubb. Dere finner en guide til det som skal gjøres på nettsidene til klubben også. Klikk på menyelementet «Klubb» og deretter «Bli medlem»
 •  

Overgang til Lillestrøm HK

Overgang søkes av spiller selv på Min Idrett, og overgangsgebyret betales av spilleren (spillere over 16 år).

Hva koster det å være medlem og trene?

Medlemskontingent

Det koster kr. 400.- pr år for enkeltmedlemskap eller kr. 600,- pr år for familiemedlemskap.

Fordeler ved familiemedlemskap kontra enkeltmedlemsskap i Lillestrøm Håndballklubb

 • Alle i husstanden er medlem for en fast sum i året.
 • Bidrar med økonomisk støtte til Lillestrøm Håndballklubb og du er aktivt med å opprettholde og videreutvikle et godt idrettstilbud for barn og unge.
 • Medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening (lisensplikt > 13 år).
 • Sikrer stemmerett på årsmøtet. Engasjerte foreldre sikrer fremdrift i klubben. Din stemme kan være avgjørende i viktige saker.
 • Familiemedlemmer kan benytte rabattordning på Comet Sport.
 • For hvert medlem mellom 6-19 år som er registrert vil klubben motta støtte fra Idrettsforbundet.

Treningsavgift

Oversikt over klubbens gjeldende treningsavgifter for vårsesong og høstsesong er følgende:

Minihåndball (5,6 og 7) kr 1400 pr. sesong
Årstrinn 8-10 år kr 2100 pr. sesong
Årstrinn 11-13 år kr 2900 pr. sesong
Årstrinn 14-15 år kr 3200 pr. sesong
Årstrinn 16år-D3-D4 kr 3800 pr. sesong
D5-D6-J33 kr 2100 pr. sesong

Lillestrøm håndballklubb har innført søskenmoderasjon på treningsavgift. Spiller nr. 1 og 2 betaler full treningsavgift, spiller nr. 3 betaler halv treningsavgift og spiller nr. 4 er gratis.

Treningsavgiften sendes ut i september og januar.

Utmelding/melde overgang til annen klubb

Utmelding skjer ved å sende mail til lagleder. Sørg for å gi beskjed dersom ditt barn slutter i god tid før treningsavgiftene sendes (september/januar).

Eventuell overgang til ny klubb gjøres av spiller selv via Min Idrett- det gjøres oppmerksom på at eventuelle utestående fakturaer må betales til Lillestrøm Håndballklubb før overgang til ny klubb godkjennes.

Informasjon om kampdrakt/treningstøy og ball

 • Håndball til trening må anskaffes selv. Ball størrelse for forskjellige årsklasser: Årsklasse J/G6 år – J/G9 år ball str <00>, Årsklasse J/G10 år – J/G12 år ball str <0> Årsklasse J/G13 år – J/G14 år ball str <1> Årsklasse J15 år til senior damer ball str <2> G15 – G16 år ball str <2> G17 – Senior Herrer ball str <3>.
 • Klubben kjøper inn drakter til alle lag i seriespill (røde). Lag fra 12 år får også tildelt en blå bortedrakt. Spillere er selv ansvarlig for innkjøp av shorts og eventuelt treningsdress.
 • Det er viktig at drakter blir brukt ansvarlig med hensyn til våre sponsorer.
 • Klubben anmoder om at spillere også kjøper treningsdress. Klubben har reglement for hvilken treningsdress som skal brukes. Dette for at vi som klubb skal fremstå som helhetlig og lik.
 • Lillestrøm håndballklubb har sponsor avtale med sportsforretningen Comet Sport i Lillestrøm, hvor klubbens medlemmer får 20 % rabatt.
 • Klubben har fastsatte regler for lagsponsing av treningsdress og annet utstyr- ta kontakt med styret for gjeldende reglement.

Faste klubb aktiviteter (sosiale)

 • Sesongavkast arrangeres hver høst for alle klubbens lag.  Informasjon om dette sendes ut til lagleder i forkant av arrangementet.
 • Klubben deltar årlig på Fredrikstad cup- klubbens sesongavslutningscup- med overnatting for alle lag fom. 9 år. Denne turneringen avholdes hvert år i pinsehelgen. Les mer her: http://www.fredrikstadcup.no/

Nyttig informasjon

 1. Spillere skal møte ferdig skiftet og klar før treningen starter. I Skedsmohallen har det forekommet tyveri, så bag osv. kan tas med inn i hallen og settes inntil vegg der.
 2. Spis noe lett (banan, en brødskive etc.) før trening. Og ha gjerne noe liggende i bagen til etter trening. Frukt, nøtter ol.
 3. Ha ballen ferdig pumpet til treningen starter. TIPS: Bruk olje (som ikke ødelegger gummi) jevnlig på pumpenippel/i ventilen på ballen for å unngå at ventilen tørker og slipper ut luft.
 4. Vannflaske er viktig. Drikkeflaske kan bringes med inn i hallen.
 5. Foreldre er velkommen til å se på treningene, men vi ser helst at du benytter tribunen.
 6. Øredobber som henger, armbånd, ringer, klokker, halskjeder SKAL tas av til trening og kamp. Øredobber som sitter inntil øret kan brukes på trening men skal av til kamp
 7. Det skal kun benyttes klister av godkjent type. Søles det med klister så er laget selv ansvarlig for rengjøring.
 8. Rydd etter dere på banen dere benytter- dette gjelder alle lag.
 9. Respekter regler i hallene vedørende hvor det er lov med ballspill, klokkeslett dere må være ute av garderober osv.

Foreldre/medlemmer i Lillestrøm Håndballklubb

Foreldre er viktige forbilder for spillere i holdningsarbeidet, også gjennom engasjementet i klubben.

 • Foreldre skal være inkluderende og bidra til et positivt miljø. Foreldre skal følge klubbens retningslinjer og delta på klubb og lagsdugnader etter de retningslinjer som er satt for disse. Bytter av dugnadsvakter foretar man selv med andre medlemmer.
 • Foreldre skal være bevisst på opptreden overfor egne barn og bidra til at vi alle er positive støttespillere for laget. Utskjelling av dommere, spillere, motspillere og trenere skal ikke forekomme.
 • Foreldre skal korrigere egne barn når de snakker negativt om andre, kjefter på andre eller skylder på andre for egne manglende prestasjoner.
 • Foreldre skal støtte opp om at eget barn lærer å ta ansvar for egen utvikling, og hjelpe det til å tåle motgang.
 • Foreldre skal ha forståelse for at spillere er forskjellige og har forskjellige behov og dermed trenger løsninger tilpasset den enkelte. Likeverd er målet fremfor likhet. Likeverd innebærer at alle skal få like muligheter for utvikling i henhold til alder, modning, ferdigheter og personlighet.
 • Foreldre skal opptre med respekt overfor alle spillere, også de som ønsker å bytte lag eller slutte.

Lillestrøm håndballklubb vil ha foreldre som er stolte av å være en del av Lillestrøm, og som er på bevisst at egne holdninger kan bidra til et trygt og godt håndballmiljø for alle inkludert

Spillere i Lillestrøm Håndballklubb

 • Overfor medspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb
  • Inkluderende, positiv og støttende
  • Raus med ros og oppmuntring
  • Rask med å si unnskyld om jeg har brukt kjeft
  • Tolerant i forhold til at andre gjør feil
  • Konstruktiv for å løse konflikter
 • Overfor motspillere er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb
  • Hyggelig og blid og bruker ikke kjeft eller bruk metoder som skaper konflikt
  • Ikke redd for å si unnskyld om jeg har hatt et ”utbrudd”
  • Jeg takker for kampen uansett resultat
 • Overfor trener/lagleder er jeg som spiller på Lillestrøm håndballklubb
  • Lyttende
  • Støttende, kan være uenig, men på en saklig måte
  • Samarbeidsvillig
  • Direkte om jeg mener noe må korrigeres
  • Korrekt ved å gi beskjeder når jeg ikke kan komme
  • Lojal
 • Overfor dommer/regelverk er jeg som spiller
  • Aksepterende i forhold til avgjørelser
  • Saklig når det er nødvendig å gi tilbakemelding ved grov feil
  • Korrekt og positiv
  • Jeg takker alltid for kampen
 • Overfor klubben er jeg som spiller i Lillestrøm håndballklubb
  • Lojal, respektfull og jeg viser iver og begeistring
  • Aktiv for å oppnå godt samhold
  • Villig til å bidra
  • Takknemlig med tanke på alle som bidrar for at jeg skal spille håndball

Kontaktinformasjon klubben

Adresse: Postboks 138, 2001 Lillestrøm, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Skedsmohallen, Leiraveien
E-postdaglig.leder@lillestromhandballklubb.no
Hjemmesidehttp://www.lillestromhandballklubb.no/
Facebook gruppe: Lillestrøm Håndballklubb (https://www.facebook.com/lillestromhandballklubb/)

Velkommen til Lillestrøm Håndballklubb!

Vi håper ditt barn vil trives i klubben og har mange givende år foran seg som en aktiv håndballspiller.

Vi sees i hallen!

Med vennlig hilsen
Styret i Lillestrøm Håndballklubb

Top