Hjem / Klubb / Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg

Lenker

Om utvalget

Styret velger hvert år sportslig leder. Mandatet til lederen og dermed indirekte utvalgets mandat er følgende:

  • Utvikle, implementere og videreutvikle den sportslige rammeplanen. Rammeplanen er klubbens fremste verktøy for kontinuerlig å kunne tilpasse det sportslige arbeidet i klubben slik at det til enhver tid tilfredsstiller det nivået som er nødvendig for at klubben skal nå sitt overordnede mål.
  • Koordinere, rekruttere og ha det daglige personal- og oppfølgingsansvaret for trenere og team på alle klubbens årganger.
  • Utvikle med sportslig utvalg en årsplan for utvalgets arbeid før 1. mai hvert år. Planen skal inneholde 1-3 mål for året. Den skal evalueres i forbindelse med styrets årsmelding til årsmøtet og inneholde forslag for kommende sesong.
  • Markedsføre klubben positivt utad og jobbe for flest mulig spillere inn i regionens spillerutviklingsmiljø.

Aktuelt

Utvalget trenger for tiden en ansvarlig som kan ta i ett tak for guttehåndballen i klubben. Ta kontakt med Håvard Lomsdal ved spørsmål.

Kontaktpersoner

Top